Helpdesk

Voor basisvragen omtrent aanbestedingsregels kunnen abonnees een beroep doen op de gratis telefonische helpdesk van TenderSignalering. Daarnaast assisteert TenderPlus bedrijven bij het inschrijven op Europese aanbestedingen van de overheid, bijvoorbeeld met:

  • Onderzoek naar de eisen die overheden stellen voor de selectie en gunning van vergelijkbare opdrachten;
  • Interpretatie van de aankondiging en de bepalingen van het bestek in het licht van de Europese aanbestedingsregels;
  • Het stellen van vragen aan de aanbestedende dienst;
  • Het formuleren van reacties op specifieke eisen in tenders;
  • Eindcontrole van de aanbieding voordat deze wordt ingediend.

Ondernemers met een abonnement op TenderSignalering kunnen bij de desk terecht met hun vragen op alle terreinen van het EU-beleid. Bel ons of stuur een e-mail.

Nieuws