Disclaimer

Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, is Tenderplus niet verantwoordelijk en wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de informatie die aangeboden wordt op de website.

Op alle informatie en adviezen die gegeven worden door TenderPlus zijn haar algemene voorwaarden van toepassing. Deze zijn op te vragen bij TenderPlus.

Voorts kunnen aan de inhoud van deze website op geen enkele manier rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Although this website has been created with utmost care, TenderPlus is not accountable and rejects liability for any direct or indirect damage that could result from the use of the information offered on this website.

TenderPlus declares that the general conditions of TenderPlus are applicable to all advice and information provided by TenderPlus. These general conditions can be requested from TenderPlus.

Furthermore, no rights or claims in any way can be based on the contents of this website.

Nieuws